regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów Życie w równowadze,każda osoba proszona jest o zapoznanie się z Regulaminem. 

Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej  

Regulamin świadczenia usług przez Życie w równowadze utworzony 31.03.2021  

Regulamin powstał w celu umożliwienia transparentnej współpracy firmy Życie w równowadze z odbiorcami treści i użytkownikami serwisów firmy.

Zawiera również informacje, do których przekazania zobowiązana jest firma Życie w równowadze,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa hiszpańskiego, dostosowanego do prawa Unii Europejskiej: el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril  y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
https://www.iberley.es/temas/clausulas-abusivas-contratos-consumidores-usuarios-45111posłużyła do sprawdzenia czy regulamin nie zawiera klauzul niedozwolonych.  

Wszystkie działania Życie w równowadze prowadzone są w dobrej wierze, w celu edukacji i propagowania zgodnej z fizjologią człowieka higieny, oraz dobrostanu psychicznego i fizycznego. 

Treści zamieszczane przez Życie w równowadze oparte są o wyniki badań naukowych znane twórcom tych treści w dniu publikacji. 

Żadne z treści zamieszczanych przez Życie w równowadze nie mogą i nie zastępują konsultacji ze specjalistą w dziedzinie, do której się odnoszą. 

Standardy dotyczące tematyki, jaka porusza Życie w równowadze mogą się zmieniać w czasie, ze względu na możliwość pojawiania się nowych zarówno doniesień naukowych, jak i ich interpretacji.  

Życie w równowadze nie gwarantuje, że wszystkie treści zawarte w jego publikacjach będą dla każdej osoby i pod każdym względem trafne, skuteczne i właściwe.  

Życie w równowadze dokłada wszelkich starań żeby na sesjach indywidualnych i szkoleniach, które oferuje zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne uczestnikom. 

Każdy osoba korzystająca z oferty Życie w równowadze proszona jest o zachowanie poufności informacji o uczestnikach szkoleń i oferowania życzliwego podejścia do innych w czasie korzystania z oferty. 

Osoby, które przeżywają lub przeżyły kryzys emocjonalny, cierpią na problemy natury psychicznej, są w trakcie leczenia psychiatrycznego proszone są o rozważenie korzyści z oferty Życie w równowadze. Jeśli widzą taką potrzebę, proszone są o rozważenie poprzedzenia zakupu sesji lub szkolenia konsultacją ze swoim prowadzącym specjalistą. 

Jeżeli użytkownik któregokolwiek z serwisów, oferty lub treści Życia w równowadze ma potrzebę uzyskania profesjonalnej pomocy z zakresu zdrowia i samopoczucia, poniżej podane są numery kontaktowe do podstawowych instytucji świadczących pomoc w takich przypadkach.  

Życie w równowadze publikuje treści dla użytkowników komunikujących się w języku polskim, numery podane poniżej są numerami do instytucji działających na terenie Polski.  

telefon alarmowy: 

112 

pogotowie:  

999

telefon zaufania dla osób dorosłych doświadczających kryzysu: 

116 123 

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży : 

116 111  

Życie w równowadze es la empresa espanola, abajo hay los numeros de telefonos de las instituciones que funcionan en el teritorio de Espana:   

Todo tipo de emergencias: 

112 

Emergencias medicas : 

061  

Policia: 

091 

Guardia Civil: 

062 

Proteccion Civil: 

1006  

Podmiot świadczący usługi : 

Życie w równowadze, numer rejestrowy ESY6360426C

Av de la Libertad 31  

39770 Laredo 

Espana  

Odbiorca usług: 

każda osoba korzystająca nieodpłatnie z treści publikowanych przez Życie w równowadze nazywana jest Odbiorcą nieodpłatnych usług, z których korzysta dobrowolnie. 

Klient:

osoba zamawiająca lub kupująca usługi od Życie w równowadze

nazywana jest dalej Klientem.  

Dostawca usług: 

Życie w równowadze dostarczająca nieodpłatne treści, oraz odpłatne usługi nazywana jest dalej Dostawcą.   

Dalsze definicje regulaminu: 

Szkolenie grupowe: szkolenie online w grupie, prowadzone przez osobę wskazaną przez Dostawcę w ofercie i zarządzane przez Dostawcę  

Szkolenie indywidualne: spotkanie online z Klientem lub osobą wskazaną przez Klienta, prowadzone przez Dostawcę, lub osobę wskazaną przez Dostawcę w ofercie i zarządzane przez Dostawcę

Sesja indywidualna: spotkanie online Klienta lub osoby wskazanej przez Klienta w czasie sesji prowadzonej przez Dostawcę, lub osobę wskazaną przez Dostawcę w ofercie, zarządzane przez Dostawcę 

Uczestnik: osoba uczestnicząca w szkoleniu lub sesji online oferowanej i zarządzanej przez Dostawcę 

Kupujący: pełnoletnia, mająca zdolność do czynności prawnych i odpowiedzialności osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu zaciągać zobowiązani, kupująca ofertę Dostawcy 

Operator płatności: podmiot obsługujący płatności za usługi Dostawcy  

Ustalenia: 

Za pośrednictwem stron, mediów i komunikatorów firmowanych przez Dostawcę, Dostawca świadczy sprzedaż sesji indywidualnych, szkoleń indywidualnych, szkoleń grupowych i produktów cyfrowych, oraz publikuje treści nieodpłatne, z których może korzystać dobrowolnie, zgodnie z własną decyzją każda osoba.  

Każda osoba chcąca korzystać z oferty nieodpłatnej lub oferty odpłatnej dostarczanej przed Dostawcę, robi to po przeczytaniu i zaakceptowaniu informacji o polityce prywatności, plikach cookies, oraz po zapoznaniu się z nieodpłatnym regulaminem świadczenia usług przez Dostawcę na jego stronach internetowych, w mediach i komunikatorach. 

Korzystanie z treści nieodpłatnych jest dobrowolne 

Korzystanie z treści odpłatnych jest dobrowolne. 

Do korzystania z treści nieodpłatnych i odpłatnych niezbędne jest posiadanie przez Odbiorce i Klienta właściwej infrastruktury, która to umożliwia. 

Standardowo sesje indywidualne, szkolenia indywidualne i szkolenia grupowe oferowane przez Dostawcę operowane są przez dostępne platformy komunikacyjne. Jeżeli dla spełnienia warunków realizacji sesji indywidualnej, szkolenia indywidualnego lub grupowego byłoby  wymagane spełnienie innych warunków, Odbiorca, Kupujący i /lub Klient zostanie o tym zawiadomiony przez Dostawcę najszybciej jak to będzie możliwe.  

Każdy Kupujący/Klient Dostawcy, dokonuje zakupu identyfikując się własnym imieniem i nazwiskiem, a jeżeli zakup wymaga wystawienia faktury, danymi, które umożliwiają Dostawcy spełnienie tego warunku.  

Dostawca nie akceptuje w komunikacji treści o charakterze bezprawnym, mowy nienawiści, dyskryminacji i agitacji. 

Dostawca dba o zachowanie bezpieczeństwa cyfrowego Odbiorcy i Klienta, stosując dostępne zabezpieczenia. 

Jeżeli Odbiorca lub Klient zauważy zagrożenia własnego bezpieczeństwa cyfrowego, proszony jest o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres: kp.zyciewrownowadze@gmail.com

Zakup: 

Procedura zakupu produktów Dostawcy opisana jest na stronach  internetowych Dostawcy. Jeżeli potrzebna jest pomoc ze strony Dostawcy, można z niej skorzystać przez wiadomość wysłaną na adres :kp.zyciewrownowadze@gmail.com

Płatność za zakup realizowana jest przez Operatora płatności.  

Procedura zakupu towaru lub usługi na stronach zarządzanych przez Dostawcę: 

Po wybraniu towaru lub usługi oferowanej przez Dostawcę należy kliknąć w przycisk: kup teraz, wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając dane niezbędne do zakupu i/ lub wystawienia faktury, zaakceptować regulamin, co jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia, a następnie opłacić zamówienie przez Operatora płatności.   

Po dokonaniu płatności umowę o dostarczenie usług między Klientem a Dostawcą uważa się za zawartą. 

Gdyby Klient chciał dokonać płatności za usługę lub towar oferowany przez Dostawcę przelewem na konto bankowe Dostawcy, proszony jest o wcześniejszy kontakt mailowy:kp.zyciewrownowadze@gmail.com

 Zostanie poproszony o podanie danych do wystawienia rachunku lub faktury.  Wskazany przez Klienta dokument sprzedaży zostanie wystawiony po podaniu przez Klienta odpowiednich dla dokumentu danych i po  zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Dostawcy. 

Dostawca nie oferuje rozłożenia płatności za usługę na raty.   

Prawa Konsumenta: 

Życie w równowadze jest firmą zarejestrowaną w Hiszpanii, świadczy usługi na terenie prowincji Cantabria, zgodnie z prawem opisanym tutaj: 

https://www.ucecantabria.org 

Rezygnacja z opłaconej usługi: 

Dostawca umożliwia Klientowi rezygnację z opłaconej usługi zgodnie z prawem w następujący sposób:  

Żeby zrezygnować z opłaconej usługi Klient proszony jest o przesłanie informacji: 

„Rezygnuję z (nazwa usługi, data opłaty), imię i nazwisko/ nazwa firmy Klienta, na adres mailowy :kp.zyciewrownowadze@gmail.com

 Nie ma potrzeby podawania przyczyny rezygnacji. 

Rezygnacja z opłaconej sesji indywidualnej na trzy doby przed terminem sesji – Dostawca zwraca 100% opłaty zapłaconej przez Klienta poprzez Operatora płatności, lub przelew bankowy.  

Rezygnacja z opłaconej sesji indywidualnej w terminie krótszym niż trzy doby przed terminem sesji skutkuje zatrzymaniem przez Dostawcę całości opłaty za sesję.  

Rezygnacja ze szkolenia grupowego lub indywidualnego: 

Jeśli rezygnacja następuje na 30 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia – Dostawca zwraca Klientowi 100% opłaty zapłaconej za szkolenie. 

Jeśli rezygnacja następuje miedzy 29 a 14 dniem przed terminem szkolenia Dostawca zwraca Klientowi 25% kwoty zapłaconej za szkolenie. 

Jeśli  rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem, Dostawca nie zwraca Klientowi opłaty za szkolenie.  

Reklamacja usługi wykonanej przez Dostawcę. 

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi zarządzanej przez Dostawcę, Klient ma prawo wniesienia reklamacji w trakcie usługi, lub niezwłocznie po stwierdzeniu niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi. 

Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres :kp.zyciewrownowadze@gmail.com

Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające identyfikację usługi (data, godzina, nazwa szkolenia), Klienta, który wnosi reklamację, opis tego co jest reklamowane, okoliczności reklamowanej usługi, oraz inne informacje, które umożliwią Dostawcy rozpatrzenie reklamacji. 

Rozpatrzenie reklamacji ze strony Dostawcy nastąpi najwcześniej jak to możliwe, nie później niż 30 dni od wniesienia reklamacji.  

Ponieważ troska o dobre relacje jest podstawą działania Dostawcy, podejmie on niezbędne działania w celu rozpatrzenia reklamacji w sposób uwzględniający przepisy prawa, dobre praktyki, potrzeby Klienta i Dostawcy. 

W przypadku nieuwzględnienia, lub niezgodnego z życzeniem Klienta rozpatrzenia reklamacji,  Klient może dochodzić roszczeń w drodze mediacji  

https://ec.europa.eu/consumer/odr

lub postępowania sądowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w  sądzie właściwym dla miejsca rejestracji działalności gospodarczej podmiotu Życie w równowadze 

https://sedejudicial.cantabria.es/juzgados-y-tribunales  

Warunki uczestnictwa w sesji indywidualnej, szkoleniu indywidualnym, szkoleniu grupowym online zarządzanym przez Dostawcę.  

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przestrzeganie poniższych zasad. 

Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie przez Klienta usługi.  

Sesje i szkolenia online są zajęciami edukacyjnymi opisanymi na stronach Dostawcy. Ilość uczestników jest określona w ofercie Dostawcy.  

Sesje i szkolenia odbywają się online. Żeby w nich uczestniczyć Klient potrzebuje sam zapewnić sobie właściwą infrastrukturę obejmującą dostęp do sieci internetowej i do urządzenia umożliwiającego komunikację audiowizualną. 

Wejście klienta na wykupioną sesję lub szkolenie określonego dnia i o określonej godzinie odbywa się przez uruchomienie (kliknięcie) linku do platformy, przesłanego przez Dostawcę.   

Zasady dla wszystkich osób uczestniczących w szkoleniu online operowanym przez Dostawcę.  

Celem działania Życie w równowadze jest promocja zdrowia, dobrostanu i poczucia bezpieczeństwa psychofizycznego, troska o te wartości jest podstawą zasad przedstawionych poniżej. 

Spotkania szkoleniowe są miejscem edukacji i ćwiczeń. 

Wszystkie osoby obowiązuje dyskrecja i poufność informacji dotyczących innych uczestników, z którymi zapoznają się w trakcie szkolenia.  

Każdy uczestnik proszony jest o korzystanie ze szkoleń zgodnie z prawem, regulaminem, dobrymi obyczajami i życzliwością dla osób, które spotyka na szkoleniu, tak aby korzystając ze szkolenia, nie zakłócać praw pozostałych uczestników, osób prowadzących szkolenie, osób trzecich w postaci właścicieli platform komunikacyjnych i oprogramowania.  

 Dbając o bezpieczeństwo i poufność szkoleń: 

Dostawca nie wyraża zgody na udzielenie przez Klienta dostępu do szkolenia osobom trzecim.  

Dostawca nie nagrywa szkoleń i nie wyraża zgody na nagrywanie szkoleń lub fragmentów szkoleń przez uczestników w żadnym czasie i postaci.  Nagrywanie szkolenia jest traktowane jako naruszenie prywatności uczestników i prowadzących. Każde naruszenia prywatności osób uczestniczących w szkoleniu zostanie zgłoszone przez Dostawcę do instytucji regulacyjnej ochrony danych osobowych i wizerunku. 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/  

Dostawca zastrzega sobie możliwość odebrania dostępu do szkolenia osobom, które wykazują działania bezprawne, okazują mowę nienawiści, dyskryminację, stosują szerzenie treści zabronionych prawem, pornograficznych, nakłaniających do przestępstwa, stosują agitację polityczną, religijną, lub inną naruszającą zasady współżycia społecznego.  

Wszystkie materiały dostarczane uczestnikom w czasie szkolenia objęte są prawami własności intelektualnej ich twórców i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody inaczej niż dla użytku prywatnego uczestników sesji lub szkoleń. Jeśli materiały przekazane w czasie szkolenia mogą być wykorzystywane do użytku komercyjnego, zostanie to określone na szkoleniu. Wtedy uczestnicy proszeni są o wykorzystanie materiałów z podaniem źródła.  

Gwarancje Dostawcy i wyłączenia gwarancji: 

Dostawca dokłada starań aby realizować ofertę zgodnie z jej opisem na stronach. 

Nie bierze odpowiedzialności za konieczność przełożenia szkolenia lub sesji na inny termin z przyczyn od niego niezależnych, takich jak awarie sieci internetowej/platformy szkoleniowej, sprzętu i sprzętu zastępczego przygotowanego przez Dostawcę, zdarzeń losowych, chorób osób  prowadzących. 

W takich przypadkach Dostawca wyznaczy pierwszy możliwy termin, na który spotkanie lub szkolenie zostanie przełożone. 

Klienci, którzy nie będą mogli wziąć udziału w sesji lub szkoleniu w innym terminie, otrzymają zwrot 100% opłaty zapłaconej Dostawcy.   

W przypadku anulowania, albo przełożenia terminu sesji lub szkolenia Dostawca nie jest odpowiedzialny za utratę zarobków i/lub inne koszty poniesione przez Klienta w związku z taką zmianą. Odpowiada jedynie za zwrot kosztów szkolenia w pełnej wysokości. 

Jedyny przypadek, w którym Dostawca nie jest w stanie zagwarantować innego terminu i/lub zwrotu opłat, to sytuacje nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia jak wojny, katastrofy naturalne, epidemie i związane z tym ograniczenia rządowe, awarie systemów internetowych i inne niezależne od Dostawcy. W takim przypadku Dostawca dołoży wszelkich starań aby zastosować zasady dobrych obyczajów wobec Klientów, kiedy tylko będzie to możliwe.  

Szkolenia grupowe oferowane przez Dostawcę są przygotowane zgodnie ze standardami dla określonej grupy uczestników, tak żeby każdy z nich miał zapewniony dostęp zarówno do wiedzy jak i możliwości ćwiczeń nowych umiejętności z innymi.  Jeżeli liczba uczestników szkolenia zmniejszy się poniżej 6 osób, standardy nie będą mogły być dotrzymane i szkolenie zostanie odwołane, a osoby, które chcą w szkoleniu uczestniczyć otrzymają zwrot 100% ceny, jaką zapłaciły za szkolenie i możliwość dołączenia do nowej grupy szkoleniowej, w innym terminie.  

Zgodnie z moimi wartościami i tym jakie są założenia mojej firmy, zapraszam każdą osobę, która ma potrzebę otrzymania bardziej doprecyzowanych informacji na temat działalności Życie w równowadze do kontaktu mailowego: kp.zyciewrownowadze@gmail.com,  lub telefonicznego 0048 575 550 045.  

                                                       dr n. med. Katarzyna Pardela