Jak wygląda terapia poliwagalna?

terapia poliwagalna

Terapia poliwagalna jest akceptującą formą pomocy i wsparcia psychologicznego.

Zakłada, że każdy człowiek jest w porządku i nie wymaga naprawy, a w pewnym momencie życia może potrzebować regulacji autonomicznego układu nerwowego.

Na pierwszym spotkaniu rozmawiamy o tym jak się czujesz, co Ci jest potrzebne – to są najważniejsze rzeczy, bo ten rodzaj terapii skoncentrowany jest na teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość kształtuje każdego z nas, my skupiamy się na tym, żeby ją uszanować i zabrać z niej to, co najlepiej służy dzisiaj.

Teoria poliwagalna w prosty i przystępny sposób wyjaśnia to, co większość z nas czuje intuicyjnie. Daje też zrozumiałe słownictwo, dzięki czemu łatwo jest się porozumieć.

Czasem trudno opisać to, czego doświadczamy – tu terapia poliwagalna jest bardzo przydatna.

W czasie cotygodniowych spotkań online nauczę Cię tego jak działa autonomiczny układ nerwowy i pomogę w stworzeniu twojej własnej autonomicznej mapy, żebyś mogła/mógł czuć się bezpiecznie.

Znajomość własnej mapy autonomicznej pozwoli Ci łatwiej rozpoznawać to, co sprzyja twojemu dobremu samopoczuciu, a co wytrąca Cię z równowagi.  W jakich sytuacjach pojawia się zdenerwowanie, złość, gniew, smutek, czy inne emocje.

Zobaczysz co pomaga Ci wracać do równowagi. Popatrzysz na to jak chciałabyś/wolałbyś reagować tak, żebyś miała/miał poczucie, że to jest najlepsza, najzdrowsza dla Ciebie reakcja.

 

Dowiesz się co automatycznie sprawia, że twój układ nerwowy przechodzi w stan pobudzenia stresowego.

Znajdziemy to, co sprzyja twojej równowadze i poczuciu, że jest dobrze.

Jaki sposób powrotu do stanu spokoju służy Ci najlepiej.

Razem popatrzymy na to co i kiedy sprawia, że czujesz się przytłoczona/y, zrezygnowana/y, bezsilna/y i  masz ochotę się wycofać, odizolować od ludzi, zostać w samotności. Jak się tam czujesz i który sposób powrotu do relacji z ludźmi jest dla Ciebie najbardziej fizjologiczny.

Zobaczysz, co twój układ nerwowy automatycznie odczytuje jako sygnały zagrożenia i wtedy włącza odruchowe reakcje obronne. Nauczysz się jak świadomie postrzegać te sygnały i reagować na nie tak, jak dla Ciebie najbardziej fizjologicznie i zgodnie z twoją naturą.

Dowiesz się też, jakie są twoje sygnały bezpieczeństwa, które pozwalają Ci czuć się dobrze, stabilnie, mieć poczucie kontroli, wpływu, ciekawość, otwartość i zadowolenie z życia. Będziemy szukać tego co Ci przynosi autentyczny spokój i dobre samopoczucie.

W trakcie terapii poznasz swój układ nerwowy, zaprzyjaźnisz się z nim,  nauczysz się jak go regulować samodzielnie i w dobrych relacjach z innymi ludźmi. Celem terapii jest to, żebyś na resztę życia miała/miał umiejętności pozwalające dobrze się czuć i zdrowo radzić sobie z tym co życie przynosi.

Terapia jest zgodna z fizjologią autonomicznego układu nerwowego, korzystamy z tego co biologia i ewolucja dały każdemu człowiekowi. Działa w oknie tolerancji, nie ma tu przymusu, siłowania się, ani nakazywania.

W podejściu poliwagalnym skupiamy się na tym co jest teraz i co najlepiej wspiera zdrowie i dobre samopoczucie. Świadomie szukamy zasobów, które każdy ma, a nie zawsze o tym wie, patrzymy jak najlepiej je wykorzystać.

Nie oceniamy zachowań, nawyków w kategoriach dobre-złe.

Szukamy tego, co sprawia, że układ nerwowy reaguje tak, a nie inaczej, bo wiemy, że w każdej milisekundzie życia, jego celem jest dbać o bezpieczeństwo i przetrwanie.

Łączymy zachowania, myśli, emocje, uczucia w spójny kontekst, bo to ma sens zarówno z fizjologicznego, jak i z naukowego punktu widzenia. Oglądamy świadomie działania autonomicznego układu nerwowego, bo tam się wiele dzieje, tak czy inaczej. Jeśli wiemy, jak to działa – przestają nas zaskakiwać własne zachowania, nie boimy się, nie oceniamy, mamy wpływ.

Nawet jeśli inni ludzie oceniają, my zdejmujemy z zachowań moralny osąd.

 

Patrzymy na nie, wiedząc, że nawet jeśli nam samym nasza reakcja się nie podoba, kiedyś była potrzebna i została zapamiętana jako skuteczna. A teraz jest przywoływana automatycznie, nawet jeśli wydaje się być nieadekwatna do sytuacji. Autonomiczny układ nerwowy wie lepiej co służy naszemu bezpieczeństwu 🙂 Ma doświadczenie tak długie jak ewolucja człowieka.

Najlepiej oddaje to myśl Stephena Porgesa, twórcy teorii poliwagalnej – „każde zachowanie jest w służbie przetrwania”

 

Cotygodniowe spotkania w terapii są czasem rozmowy, przyjrzenia się temu jak nowe podejście działa, co jeszcze jest potrzebne, docenienia tego co poszło dobrze.
Na spotkaniach jest też miejsce na ćwiczenia układu nerwowego, próbowanie tego co jest przydatne w codziennym życiu po to, żeby czuć się spokojnie, stabilnie i zdrowo.

W terapii poliwagalnej ważna jest regularność spotkań, natomiast tempo zawsze zależy od tego co Ty czujesz jako komfortowe i bezpieczne, dlatego pracujemy tak, jak dla twojego układu nerwowego jest optymalnie.

Dbam o to, żeby wspólna praca była w pełni transparentna, zgodna z zasadami i założeniami teorii poliwagalnej, oraz kodeksem dobrych praktyk pomocy i wsparcia psychologicznego.

Poufność jest podstawą relacji terapeutycznej, dlatego to, co będzie Ci potrzebne w czasie naszych spotkań to spokojne miejsce, gdzie nie będziesz słyszana/słyszany przez osoby postronne. Poczucie bezpieczeństwa jest dla wspólnej pracy kluczowe.

Biologia sprawia, że dostęp do uczenia się i neuroplastyczności układu nerwowego mamy w warunkach, kiedy jesteśmy spokojni i bezpieczni.
Wtedy myślimy logicznie i uczymy się najskuteczniej.

 

Może masz ochotę być na sesji ze swoim zwierzęciem – jak najbardziej jest mile widziane 🙂

 

Wybór osoby, której zaufasz we wspólnej pracy, jest ważny, dlatego jeśli masz pytania dotyczące terapii poliwagalnej- zapraszam do rozmowy, chętnie odpowiem na pytania.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia – umów się na pierwszą sesję